När jag utför en backspolning av min pool, är det något särskilt jag behöver tänka på?

Om inte manometertrycket minskar efter backkspolning eller trycket svajar upp och ned:

Vilken typ av backspolningkoppling och slang är monterad? Slangen MÅSTE vara av grov dimension, inte trädgårdsslang! Annars kommer aldrig sandfiltret att bli rent. Då spelar det ingen roll hur man än gör med kemikalierna.

  • Ifall det är rätt typ av slang, försäkra dig att rördragning av sandfiltret är korrekt kopplat.

  • Ifall manometertrycket pendlar upp och ned, kontrollera då att vattennivån i ytvattenrenaren är tillräcklig, vattennivån får aldrig bli lägre än halva ytvattenrenaren.

  • Manometern har gått sönder eller frusit.