Bottensugen till min pool suger dåligt, vad ska jag göra för att det ska bli bra igen?

Bottensug

Om det inte blir bra sug i bottensugsmunstycket:

 • Om flytslangen släpper från skimvacplattan vid bottensugning av poolen, om det inte är tillräckligt sug i bottenmunstycket eller om inte vattnet sköljer upp under pumplocket när pumpen är igång, kontrollera om det är luft i flytslangen.

 • Är sandfiltret mycket smutsigt, kolla manometertryck och backspola om det är nödvändigt.

   

 • Är flytslangen trasig eller har sprickor?

   

 • Kontrollera så silkorgarna är rena från skräp.

   

 • Kontrollera att silkorgen i pumphuset sitter rätt monterad. Öppningen i silkorgen skall vara vänd mot inkommande öppning i pump.

   

 • Kolla så skimvac-plattan tätar ordentligt.

   

 • Pröva att ta bort silkorgen ur brädd-avloppet och sätt ned flytslangen direkt i bräddavloppet utan skimvacplatta.

   

 • OBS! Endast för felsökning. Skräp åker direkt till pumpen om du kör utan silkorg, med risk för pumphaveri.

Bottensugen Samba

 • Kontrollera så att plattan i botten är monterad rätt väg, mycket enkelt att missa vid montering.

   

 • Vikt måste vara monterad på slang!

   

 • Om ventilen inte låter putt, putt, putt som en gammal fiskebåt, pröva smörja den så den öppnar lättare.

 • Om det är luft i flytslangen försvinner sugförmågan.