Problem med min JetSwim / JetStream till min swimmingpool? Här får du hjälp med vad som kan åtgärdas och undersökas.

Om JetSwim inte fungerar som förväntat:

  • Kontrollera att vatten- och luftregleringen är inställda på rätt sätt. Kranarna måste vridas många varv för att få någon effektskillnad. Det går inte att vrida för långt, det tar stopp. Kranarnas funktion är omvänd. "Öppnar" du kranen så stängs trycket och vice versa.

  • Kontrollera att det inte kommit in skräp i JetSwimmen, typ plastpåse eller liknande som blockerar pumphjulet.

  • Ger JetSwimmen dålig effekt, försäkra er att pumpen går åt rätt håll. Det händer allt för ofta att det är felkopplat.

  • Kolla om någon säkring har gått i huset eller ifall en fas är borta på pumpen (elektriker måste göra det)

  • Kolla så inte slangen till pneumatiska påslaget har lossnat, det sitter på baksidan av JetSwimhuset.