Hur gör jag för att på bästa sätt sköta min liner / poolduk. Jag vill ju att min pool ska se lika fin ut i flera år till, utan att behöva byta poolduken?

Det är av ytttersta vikt att man har rätt värden i
poolvattnet samt inte har varmare än 28 grader i vattnet. Annars finns risk att linern "växer" och det bildas veck. Linern håller ändå tätt men kan bli estetiskt störande.

 

Min liner har blivit skrynklig och veckig under vintern, varför det?

Har det varit för lågt Ph-värde samt hög klorhalt kan duken "växa" under vintern och skapa veck. Även grundvatten eller kondensvatten under poolen gör att linerbotten veckar och skrynklar sig.


Jag har skrynklig och missfärgad/blekt liner under ytvattenrenaren?

Det beror på kvarglömd klorpuck i ytvattenrenaren som ger för hög klorkoncentration som i samband med stillastående vatten ger en missfärgning och påverkar linern så den skadas.

Varför går inte hörnen på linern ända ut till stommen?

När du lägger liner är det viktigt att du är noggrann så du lägger den så centrerat du kan, men du kommer inte ifrån att linern genar något i hörnen när vattnet fylls vilket är normalt.

 

Jag har fått färgade streck från leksaker på vår liner.

Pröva sudda lite försiktigt med ett vannligt suddgummi eller fukta en trasa med rödsprit.