Vad ska jag göra om poolpumpen eller solfångarpumpen till min pool inte fungerar som den bör?

Poolpumpen har dålig effekt

Försäkra dig om att pumpen går åt rätt håll. Man kan sticka in ett buntband i fläkthuset så ser man att den snurrar åt rätt håll. Ifall elektrikern inte installerat elen rätt (vänt faserna om du har en trefaspump) så kan pumpen fungera men med dålig effekt och pumpen går sönder fort.

Även om pumpen roterar åt fel håll blir det sug i ytvattenrenaren, detta går alltså inte att använda för kontroll av pumpens rotationsriktning.
Kolla elskåpet så inte att en säkring har gått (trefaspump).
Elleverantören kan ha vänt faserna vid reparationer och renoveringar av transformatorstation/ställverk (det har hänt!).

Våra tystgående poolpumpar har en kontrollampa som visar att pumpen går åt rätt håll. Lampan ska vara släckt. Lyser lampan rött så går den åt fel håll.

Pumpen suger dåligt/Vatten går inte ända upp till pumpens lock

Vattnet måste skölja upp under pumpens genomskinliga lock annars är något fel.

 • Pröva att dra fast dräneringspluggarna på pumphuset.Sätt några droppar diskmedel i pumphuset, och låt pumpen gå max en sekund (bara vispa till), då syns det ifall huset läker. Om O-ringen i locket läker eller det är en spricka i pumplocket kommer det att tränga ut luftbubblor där.

 • Ifall O-ringen läker, rengör den och ytorna där den sitter från eventuellt skräp, smörj packningen med såpa eller flytande tvål och dra fast locket.


Om det är en spricka i ett pumplock i plast kan du slipa lite och limma ihop det med tvåkomponentslim provisoriskt och sen beställa ett nytt lock.

Om det inte är läckage i pumpen så är läckaget före pumpen.

Täta koppling efter koppling med sanitetskitt och se när pumpen börjar suga bättre, då är det den tätningen som läker eller tar tjuvluft. Ta sedan bort kittet på kopplingen som tar "tjuvluft" och täta den. Kom ihåg att sanitetskittet endast är en felsökningsmetod och ska avlägsnas efter felsökningen.
- Ingående kopplingar mellan ytvattenrenaren och pumpen kan suga "tjuvluft" och minska pumpens kapacitet utan att det läker vatten i kopplingen. Det behöver inte läka vatten trots den inte är riktigt tät!

Pool-/solfångarpumpen startar inte

 • Kontrollera att alla säkringar är hela.

 • Motorskyddet har löst ut? Kontrollera motorskyddet till elmotorn (sitter i närheten av elmotorn). Om motorskyddet löst ut bör man ta reda på varför. Skyddet ska ställas in på ca 10% högre effekt än vad motorn är på. Det måste göras av elektriker.

 • Om pumpen inte startar vid igångsättandet på våren så kan pumptätningarna kärvat ihop. Då måste man bryta strömmen till pumpen, slå 2 till 3 slag (akta fläktvingarna när du slår) på motoraxeln med en snickarhammare. Försök sedan vrida runt motoraxeln med en stor spårmejsel. Om den fortfarande sitter fast, gör om samma procedur.

 • Om pumpen inte startar efter ha låtit illa en längre period bör pumpen skickas in för kontroll, om det är en garantireparation eller om en ny pump måste införskaffas.

 • Stannar pumpen tvärt så kan det bero på att en sten, cementbit eller annat skräp har hamnat i pumphuset och blockerar den. Kontrollera så silkorgen i bräddavlopp och poolpump är hela!

 

Pumpen låter illa

Bryt strömmen till pumpen och ta bort fläktkåpan. Starta pumpen och hör om den låter lika illa. Det har hänt att kåpan tagit emot och ett skrikande ljud uppstått utan att det varit fel på pumpen.

Pumpen läker

 • Står pumpen där det varit risk för kyla? Då har den mycket troligt frusit sönder, då gäller inga garantier.

 • Läker det genom axeltätningen gäller inte garantier, det räknas som förslitning. Tätningen går att byta.

 • Ifall någon av silkorgarna varit igensatt av exempelvis löv eller annat skräp så kan pumpen gått torr och axeltätningen tagit skada.

 • Ifall pumpen ligger över poolens ytvattennivå ökar risken för att pumpen går torr. Backventil krävs, men det är ytterligare en felkälla.

 • Om lindningen i motorn gått sönder (mäts upp av elektriker) så kan det bero på att pumpen blivit utsatt för vatten eller står i en aggresiv miljö.

 • Ifall pumpen varit vattendränkt gäller inga garantier.