Här hittar du de vanligaste svaren på vad man bör tänka på med poolvärmepump till din pool från Svenska Poolfabriken.

Jag hittar inte kopplingarna till värmepumpen när jag ska installera den!

De ligger i maskinen bakom plåten som du måste skruva lös. Det är den stora plåten på vänster sida av maskinen i förhållande till sidan med slanganslutningarna och displayen.

Min värmepump startar men slår av efter ett tag, varför?

Kontrollera ifall det står någon felkod på värmepumpens display, se in struktionsmanualen för pumpen. Kontrollera vattennivån i poolen, vattennivån ska ligga minst på halva nivån på din ytvattenrenare eller högre. Om vattennivån är för låg kommer det in vatten i systemet och flödesvakten som kontrollerar flödet slår ifrån när luftfickor passerar. Kontrollera annars ifall du har läckage i By-passlingan eller in/utlopp på cirkulationspumpen.

Min värmepump har dålig verkningsgrad?

En värmepump ska ha en viss vattenmängd som cirkulerar runt i systemet för att få en optimal verkningsgrad, i de flesta fall då man tycker värmepumpen inte ger tillräcklig effekt har man för hög cirkulationshastighet på vattnet genom värmepumpen, vilket medför att pumpen inte hinner värma vattnet. För att avhjälpa detta kan du strypa utgående vattenkran på pumpen med din bypass-slinga och samtidigt öppna bypasskranen lika mycket som du stängt utloppet. Tänk på att flödet genom hela bypasslingan ska vara lika, vattnet ska bara ta en annnan väg! Kontrollera även manometern ifall det är dags att backspola systemet.

Har placeringen av värmepumpen någon betydelse?

Du bör placera pumpen så varmt som möjligt (t ex söderläge). Bygg inte in inte pumpen eller placera den så att luftcirkulationen blir för liten.

Vinterstängning av Värmepump Svpf?

Öppna både in- och utlopp genom att lösgöra de delbara unionerna som är anslutna till pumpen. Luta pumpen maximalt 20 grader och låt vattnet rinnna ut. Om pumpen lutas mer finns risk att detaljer i kompressorn flyttar ur sitt läge och medför att pumpen inte kommer att starta.