Hur vinterstänger jag min pool?

När hösten kommer med sin frost är det dags att stänga och täcka poolen. Det gör man främst för att minska risken för t ex frysskador på poolutrustningen. Här är en enkel sammanfattning på hur du vinterstänger din pool, har du fler frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss.

  • Vänta med vinterstängningen tills vattentemperaturen är 10 °C eller lägre.

  • All utrustning såsom filter, pump, solpaneler, bräddavlopp, värmare, slangar, rör m.m. ska vara tömda på vatten.

  • Om poolen har en Jet swim ska vattnet tömmas till under den. Om poolen är nedgrävd ska den även stöttas med reglar.

  • Har du en ovanmark pool så ska den tömmas till under lampan.

  • Städa ur poolen och behandla vattnet med vinterkonserveringsmedel för att minska risken för algbildning.

  • Täck poolen med exempelvis vinterplåtar.

  • Förvara pump och annan elektronisk utrustning inomhus.


Vinterstängning av Värmepump Svpf?

Öppna både in- och utlopp genom att lösgöra de delbara unionerna som är anslutna till pumpen. Luta pumpen maximalt 20 grader och låt vattnet rinnna ut. Om pumpen lutas mer finns risk att detaljer i kompressorn flyttar ur sitt läge och medför att pumpen inte kommer att starta.

Varför ska jag lägga ned poolbelysningen på botten?

När vattnet fryser på vintern och du lägger belysningen på sargkanten kommer att belysningkabeln att frysa fast i isen. Då det senare tinar och isen blir rörlig i poolen kan den fastfrusta kabeln slitas sönder. Placera därför alltid din belysning på botten av poolen vid vinterstängning enligt våra instruktioner.

Hur gör jag med bräddavloppet?

Ta bort skimmerklaffen och silkorgen. Plugga utloppshålet med en vinterplugg och fyll därefter bräddavloppet med frigolit eller halvfylld pet-flaska, för att förhindra frysskador.